pap

A gyóntatófülkében egy öregember ezt mondja a papnak: - 92 éves vagyok. Csodás feleségem van, aki 70 éves. Gyerekeim, unokáim, dédunokáim vannak. Tegnap három stoppos tinédzserlányt vittem az autómmal, megálltunk egy motelnél, és mind a hárommal közösültem.
- És megbántad ezt a bűnt, fiam?
- Miféle bűnt?
- Hát milyen katolikus vagy te?
- Nem vagyok én katolikus.
- Akkor miért mondod ezt el nekem?
- Mindenkinek elmondom.

9.30769
Átlag: 9.3 (13 szavazat)

A cigány bemegy a templomba, hogy meggyónja bűneit.
- Mit követtél el cigány?-Kérdezi a pap.
- Jaj Tisztelendő Uram,megb.sztam anyámat.
- Pfú te cigány ez tényleg nem semmi bűn. Gyere vissza holnap, ezt meg kell beszélnem az Úrral, mi ilyenkor a teendő.
- Másnap visszamegy a cigány és a pap azt mondja neki.
- Na beszéltem az Úrral és azt mondta, hogy csak akkor bocsájt meg, ha felásod a kertemet.
- Beleegyezik a cigány és elkezdi ásni a pap kertjét.
- Még egy negyedóra sem telik el, mikor a pap észreveszi, hogy a cigány már csak támasztja az ásót és nem dolgozik.
- Miért nem dolgozol cigány?!
- Tudja Tisztelendő Uram, azon gondolkozok, hogy ha maga is megb.szná a jóédes anyját, mennyivel hamarabb végeznénk!?

10
Átlag: 10 (4 szavazat)

Négy katolikus férfi és egy katolikus nő kávézik a mise után.
Az első katolikus férfi mondja a társaságnak: A fiam pap, és mikor a szobába lép, mindenki "Atyám"-nak nevezi.
A második katolikus férfi dicsekszik: A fiam püspök, és mikor a szobába lép, mindenki "Kegyelmes uram"-ként köszönti.
A harmadik katolikus férfi mondja: A fiam bíboros és mikor a szobába lép, mindenki "Méltóságos uram"-nak szólítja.
A negyedik katolikus férfi szól: A fiam a pápa és mikor a szobába lép, mindenki leborul a "Őszentsége" előtt.
Minthogy az egyetlen katolikus hölgy csendben kávézgatott, a négy katolikus férfi kérdően tekint rá.
Ő büszkén válaszol: Van egy lányom. 28 éves, karcsú, magas, dupla XXL-es melltartót hord, 56-os a dereka, 90-es a csípőbősége és mikor belép valahová, az emberek felkiáltanak: "Uram Isten!"

10
Átlag: 10 (1 szavazat)

Fiatalember elmegy gyónni. Közli a pappal: - Atyám, nagyot vétkeztem.
Mire a pap: - Mond el, fiam, hallgatlak.
- Tudja atyám, van nekem egy menyasszonyom.
Mire a pap: - Paráználkodtatok, fiam?
- Dehogy, atyám! Soha nem tettem vele semmi ilyet! Azonban egyszer váratlanul beállítottam hozzájuk. Nem volt otthon senki, csak a húga. Vele paráználkodtam, atyám!
- Hát ez nagy bűn, fiam!
- Még nincs vége, atyám! Egy alkalommal elment a rokonaihoz, én később utána mentem, de nem volt otthon senki, csak az unokatestvére. Vele is paráználkodtam, atyám!
- Fiam, ez nagyon nagy bűn!
- Még nincs vége atyám! Egyszer elment a nagyszüleihez látogatóba és én váratlanul utána mentem. Nem volt otthon csak a nagyanyja. Atyám, atyám! Hová tűnt?
Keresi a papot. Hosszas kutatás után megtalálja elbújva az oltár alá.
Kérdi: - Miért bujt el,atyám?
- Tudod, fiam közben eszembe jutott, hogy rajtunk kívül nincs senki a templomban!

10
Átlag: 10 (1 szavazat)

Egy rendkívül csinos fiatal hölgy repülőgépen tér haza Svájcból. Egy pap mellé szól a jegye, akit megszólít.
- Bocsánat Atya, megtenne nekem egy szívességet?
- Természetesen kisasszony, mit tehetek Önért?
- Van egy dilemmám. Vettem magamnak egy remek elektronikus szőrtelenítő berendezést. Nagyon sokat fizettem érte. Jóval meghaladja a vámmentesen bevihető értékhatárt és attól félek, hogy elkobozzák. De Ön talán titokban át tudná vinni számomra a vámon a reverendája alatt.
- Valóban át tudnám vinni drága, de figyelmeztetnem kell, hogy még sohasem voltam képes hazugságra.
- Önnek olyan becsületes a képe, hogy öntől sohasem fognak kérdezni semmit - mondta a hölgy és mar át is adta a szőrtelenítőt.
Leszállás után az Atyára kerül a sor a vámvizsgálatnál.
- Atya, van Önnek bármiféle vámköteles áruja? -kérdezi a vámtiszt.
- A fejem búbjától a derekamig semmiféle vámolni valóm sincs fiam.
A választ furcsállotta a vámtiszt és tovább kérdezi:
- És deréktól lefele?
- Van egy csodálatos szerkezetem, ami nők szolgálatára rendeltetett, de használva még sohasem volt.
A vámtiszt fuldokolva a nevetéstől:
- Rendben van, tessék továbbmenni Atyám. Kérem a következőt!

10
Átlag: 10 (1 szavazat)

- Hogy hívják a zöld ruhás papot?
- Környezetbarát.

9.25
Átlag: 9.3 (4 szavazat)

Egy hitszónokot megkértek, tartson beszédet a helyi női egészségügyi összejövetelen. A felesége a témáról érdeklődött, de ő szégyellte bevallani, hogy arra kérték, beszéljen a szexről. Egy pillanatig gondolkodott, majd azt felelte: – A vitorlázásról fogok beszélni.
– Ó, ez nagyszerű – mondta a felesége.
Másnap a zöldségesnél egy fiatal hölgy, aki ott volt az előadáson, felismerte a lelkész feleségét.
– Kétségtelenül kitűnő beszédet tartott tegnap a férje – mondta. – Egészen egyedülálló nézeteket vall a tárgyról.
A lelkész felesége kissé bosszúsan válaszolt:
– Nahát, érdekes, hogy így gondolja. Ugyanis életében mindössze kétszer csinálta. Először hányt, a második alkalommal pedig lerepült a kalapja.

9.5
Átlag: 9.5 (2 szavazat)

A pap egy tinédzser fiút gyóntat:
- Atyám, vétkeztem szóban, tettben és gondolatban... Lefeküdtem egy lánnyal, pedig csak fél órája ismertük egymást...
- Te vagy az, Tamás fiam?
- Igen, én vagyok, atyám.
- Na akkor mondd el nekem: ki volt az a lány?
- Nem mondhatom el, atyám, vigyáznom kell a jó hírére.
- Ugyan már! Nekem mindent elmondhatsz!
- Tudom, de ezt nem.
- Na... Ki volt az? A Kovács Eszter?
- Nem mondhatom el...
- Hát akkor a Szabóék lánya, a Kati?
- Nem mondhatom el...
- A Kis Judit volt innen a szomszéd utcából?
- Nem mondhatom el...
- Nagyon véded te azt a lányt... Makacsságodat azzal büntetem, hogy fél évig nem jöhetsz a templomba ministrálni! Odakinn találkozik a fiú az egyik haverjával:
- Na mi volt a papnál?
- Kaptam fél év szabit meg három tuti tippet!

10
Átlag: 10 (1 szavazat)

Egy kis városkában a katolikus pap és a zsidó rabbi egymás melletti parókiákban laknak.
Szép napsütéses kora reggel felkel a pap, és kimegy lemossa az autóját, mert piszkos. Ahogy befejezte a kocsi mosást körülnéz, és látja, hogy a rabbi autója is igen piszkos. Megmossa azt is, gondolván elvégzi a nap első jó cselekedetét.
Néhány nap múlva Istentelen csikorgásokra ébred a pap. Kinéz az ablakon és látja a rabbit a hátán fekve az ő kocsija alatt, és fűrészeli a kipufogó csövet.
Mi az ördögöt csinálsz ? - kérdi a rabbit a pap.
- Néhány napja, válaszol a rabbi, te megkeresztelted az én kocsimat, most pedig én metélem körül a tiedét.

6.5
Átlag: 6.5 (2 szavazat)

Rómában a papi nőtlenség apáról fiúra szállt...

10
Átlag: 10 (1 szavazat)

Oldalak