vallás

Isten megteremtette a világot, minden más Kínában készül...

10
Átlag: 10 (1 szavazat)

Az öreg székely elkezd fohászkodni a Jóistenhez:
- Édes, drága Jóistenem, én olyan nagyon szeretem a feleségemet, hogy mindenemet odaadnám érte!
- Ne engedd, hogy beteg legyen, legyek inkább én!
- Ne engedd, hogy szenvedjen az életben, szenvedjek inkább én!
- Ne engedd, hogy özvegy legyen, legyek inkább én!

4
Átlag: 4 (1 szavazat)

Egy hatalmas oroszlán kerget egy vézna keresztény embert. Az ember bukdácsolva menekül árkon-bokron keresztül, ám a vadállat nem tágít, továbbra is a nyomában van. Amikor az üldözött érzi, hogy már nem bírja tovább ezt az őrült hajszát, letérdel és kétségbeesetten imádkozni kezd:
- Uram, végtelen a te hatalmad! Kérlek tedd meg, hogy ez a vad oroszlán kereszténnyé váljon!
Ugyanebben a pillanatban megáll és térdre borul az oroszlán is.
- Édes Jézus, légy vendégünk, áldd meg, amit adtál nékünk . . .

7
Átlag: 7 (1 szavazat)

Isten mondá: "Legyen világosság!" Chuck Norris mondá: "mond, hogy kérem!"

9
Átlag: 9 (1 szavazat)

Hittanórán megkérdezi az oktató a gyerekektől:
- Ki tudja, milyen bűnt követett el Ádám?
Pistike jelentkezik:
- Tiltott gyümölcsöt evett.
- Helyes. És mi lett az eredménye?
- El kellett vennie Évát feleségül.

9
Átlag: 9 (1 szavazat)

Egy kolostorban élt egy pap, akinek minden este egy apáca segített a kádban fürdeni. Egyik reggel ez a nővér találkozott a zárdafőnök anyával, és így szólt hozzá:
- Tisztelendő Anyám, üdvözültem!
- Hogyan történt ez a nagy esemény, kedves nővér?
- Tegnap este, miközben József atyának segítettem a fürdésnél, megfogta a kezemet és a lába közé tette, és azt mondta, hogy amit fogok, az a mennyország kulcsa, és ki kellene próbálni az én záramban, hogy lássuk, megnyílnak-e a paradicsom kapui és üdvözülök-e.
- A vén gazember! - mondta a tisztelendő anya. - És mi történt még?
- Az atya azt mondta, eleinte kicsit fájni fog, mert a mennybe vezető út nehéz és fájdalmas, de a végén nagy gyönyörben lesz részem. Hát, kipróbáltuk a zárat, és így is volt.
- A vén kurafi! - kiáltott fel a tisztelendő anya. - Engem meg azzal hitegetett, hogy az Gábor arkangyal trombitája és húsz éve fújatja velem

6
Átlag: 6 (1 szavazat)

A kőműves, az ács és a villanyszerelő azon vitatkoznak, hogy melyikük munkája volt előbb a földön.
- Mi építettük fel a piramisokat - mondja a kőműves -, tehát először mi léteztünk.
- Dehogy! - tiltakozik fejét rázva az ács. - Mi már jóval korábban elkészítettük Noé bárkáját.
Erre a villanyszerelő kuncogni kezd.
- Mi olyan vicces? - kérdi az ács.
- A teremtés első napján Isten azt mondta: "Legyen világosság!"... Addigra mi már az összes kábelt lefektettük!

5
Átlag: 5 (1 szavazat)

A mennyország kapuja előtt száz asszony várakozik bebocsátásra. Egyszerre kilép a kapun Szent Péter, és így szól:
- Azok akik megcsalták életükben a férjüket nem jöhetnek be! Távozzanak!
Kilencvenkilenc asszony megfordul és elmegy. Csak egy marad a kapu előtt. Szent Péter utánuk kiált:
- Hé! Vigyétek magatokkal ezt a süketet is!

1
Átlag: 1 (1 szavazat)

Eleinte Isten megteremtette BIT-et és BYTE-ot. És velük megteremtette a Word-öt.
És volt két BYTE a WORD-ben és semmi más nem volt. Isten elkülönítette a NULLÁt az EGYtől és látta hogy ez jó. Ekkor mondá Isten: "most legyen ADAT''. És úgy lett. Mondá megint Isten: "Gyűljön össze minden ADAT, és a maga helyét foglalja el". Ezek után megteremtette Isten a FLOPPY, HARD és COMPACT disc-et. És elrendelé Isten: legyenek számítógépek ahol ezeket hasznalni lehessen! Így teremté Isten a számítógépeket, és elnevezé őket: HARDWARE-nek.

De SOFTWARE meg nem létezett. És teremtett Isten programokat, kisebbeket, nagyobbakat és elrendelte nekik: Növekedjetek, szaporodjatok, töltsétek meg a KOMPUTEReket és használjátok a MEMÓRIÁjukat!

Aznap mikor teremté Isten a KOMPUTERt nem volt még a földön ember ki hasznalja.Csinála akkor Isten embert, és logikai leheletet fújt fejébe, megteremtvén a PROGRAMOZÓt.
És adá Isten neki a számítógép világát, hogy megdolgozza és felügyelje. És a PROGRAMOZÓ alávetette akaratának a számítógépeket, és mindenféle ADATot.
Parancsolá ekkor Isten: Bármely fájlt és könyvtárat használhatsz a PROGRAMOKból de a WINDOWShoz ne nyúlj, mert meghalsz!
Mondá aztán Isten: nem jó az embernek egyedül lennie! És vett egy bordát a PROGRAMAZÓból és teremtett új lényt, hogy csodálja a PROGRAMOZÓt és örüljön mindennek amit az csinál. És elnevezé őt: FELHASZNÁLÓnak. És minden jó volt. De jött BILL aki rosszabb és hamisabb volt a WORD minden szörnyetegénél és kérdezé: vajon tényleg meghaltok ha megkóstoljátok a WINDOWSt?
És mondá BILL: modom én nektek, nem haltok meg, csak a szemetek nyílik meg, ismerni fogjátok a jót és rosszat, bármit teremthettek ti is egy EGÉR kattintással! És látta a FELHASZNÁLÓ, hogy a WINDOWS gyümölcsei mily édesek, és ada belőlük a PROGRAMOZÓnak is. És telepítettek új WINDOWSt. Nemsokára új meg új DRIVERekre volt szükségük de nehezen találtak, még izgatottabban keresgéltek. Kérdé Isten: mit izgultok, mit kerestek? És a PROGRAMOZÓ felelé: Drivereket Uram.
Mire Isten: Minek néktek DRIVER? Talán telepítettétek a WINDOWSt?
- Uram, a FELHASZNÁLÓ, amit adtál, elhozta és rábeszélt.
Isten fordult vala a FELHASZNÁLÓhoz: mit tettél?
- Hát jött BILL és...
Erre Isten megátkozá BILLt: irigyelve leszel minden ember által, és minden FELHASZNÁLÓ, mikor belebonyolódik a WIDOWS bonyolult ágaiba, téged fog okolni, és rád káromkodni! Örökké új meg új változatokat leszel kénytelen létrehozni, és SERVICE PACK-okat és -eket, az idők végéig!
A FELHASZNÁLÓhoz emígyen szólt: megnövelem kínjaidat, a WINDOWS lassan de biztosan felfalja majd a MEMÓRIÁT, mind gyengébb és rosszabb progikat fogsz használni és a PROGRAMOZÓnak leszel alávetve. Te pedig PROGRAMOZÓ, mivel a FELHASZNÁLÓra halgattál, sose lesz nyugtod: minden programod hibás lesz, ERRORt fog adni, te pedig az idők végéig PATCHelni fogsz, meg új verziókat
kiadni.
És kidobá őket ISTEN a DATA CENTRE-ből, és becsuká az ajtót és a BACKDOORt. És megteremté a PASSWORD-öt.

6
Átlag: 6 (1 szavazat)

Egy apáca elhatározza, hogy megpróbálja jó útra téríteni a zárda mellett dolgozó építőmunkásokat, mivel igen zavarja a fülét az állandó káromkodás. Úgy gondolja, hogy a legjobb módszer, ha az ebédszünetben ő is a munkásokkal ebédel, így nem tartja fel őket. Becsomagolja az ebédjét egy zacskóba, és ebédidőben odamegy a munkásokhoz.
- Jó napot uraim! - kezdi a mondandóját mosolyogva. - Ismerik Önök Jézus Krisztust?
A munkások egymásra néznek döbbenten, majd egyikük odakiált az építkezés másik végében üldögélő munkásoknak:
- Hé! Ismeritek ti Jézus Krisztust?
- Mé' kérded? - kiabálnak vissza.
- Mert itt a felesége az ebéddel!

8
Átlag: 8 (1 szavazat)

Oldalak