székely

Az öreg székely este lefekszik aludni a fiával egy ágyba. Kis idő múlva megszólal az öreg:
- Mit csinálsz fiam itt a takaró alatt?
- Maszturbálok édesapám.
- Na, és jutottál már valamire?
- Hát még nem nagyon.
- Akkor talán próbáld meg a tiéddel!

10
Átlag: 10 (1 szavazat)

A székely bácsi füves cigarettát kap a fiától. Kimegy szépen a mezőre, leül a diófa tövébe, és slukkol egy mélyet. Lát egy fénycsóvát felvillanni, de semmi. Szippant még egy mélyet, semmi hatás, csak egy újabb fénycsóva. Erre szív még egy nagyot utoljára, de semmi különös, csak egy harmadik fénycsóva.
- Na, esse ér semmit - dühöng a bácsink, és eltapossa a csikket. Otthon várja az asszony:
- Há hol voltál eddig, apjuk?
- Szívtam a fiunk füves cigarettáját.
- Na jó jó, de három napig?

7
Átlag: 7 (1 szavazat)

A Kínaiak világhódító hadjáratba kezdenek, és szépen lassan eljutnak Székelyföldig. Felsorakozik a két hadsereg egymással szemben, majd a kínai vezér megbeszélésre hívja a székely vezért, Áront.
- Nem félsz? - kérdi a kínai.
- Há mér félnék? - kérdi hetykén Áron.
- Azért - válaszol a kínai -, mert mi 200 millióan vagyunk, ti meg csak 40ezren.
Elkerekedik Áron szeme, feltolja a kucsmáját, megvakarja a fejét majd hátrafordult a hadaihoz:
- Emberek! Hova a f...-omba fogunk eltemetni 200 millió kínait?

7
Átlag: 7 (1 szavazat)

Öreg székely meg a fia fát vágnak. A fiú odasuhint, hát véletlenül levágja az apja lábát. Erre az öreg:
- Fiam, még egy ilyen és seggbe rúglak!!!

9
Átlag: 9 (1 szavazat)

A székely fiú hazaérkezik a városból, s mikor be akar lépni az ajtón, a húgának a szétmarcangolt tetemét látja meg a küszöbön heverve. Beljebb is lép tüstént, ahol meglátja az anyja széttépett hulláját az előszoba padlóján kiterülve. A fiú a konyhába veszi az irányt, és látja ám, hogy az apja a konyhaasztalon ül, és az arcán iszonyatos seb tátong. Megkérdezi tüstént a fiú:
- Édesapám! Mi történt itt?
- Hát fiam, begyűt a medve... széttépte a húgodat, széttépte az anyádat, nekem meg belekarmolt a képembe...
- És nagyon fáj, édesapám?
- Csak ha nevetek..

10
Átlag: 10 (1 szavazat)

A székely a megrakott szekerével, nagyon nehezen caplat fel az emelkedőn.
Felérvén így szól:
- Hú, ennyire még sosem izzadtam meg!
- Én sem - mondta a ló.
- Még sosem hallottam lovat beszélni!
- Én sem - mondta a szekér.

7
Átlag: 7 (1 szavazat)

Áron bácsi eladta a tehénét a vásáron. Amint baktat hazafelé, elébe áll egy rabló.
- Áron, láttalak hajnalban a tehénnel a vásárba menni, most nincs tehén, túladtál rajta, tehát van pénzed. Na már most, vagy ideadod a tehén árát, vagy helyben lelőlek.
Áron bácsi gondolkodik egy kicsit, aztán odafordul az útonállóhoz.
- Mondja rabló úr, van magának felesége?
- Volt.
- Akkor tudja, milyenek az asszonyok. Ha én most pénz nélkül állítanék haza, az én Sárám azt hinné, elittam a tehén árát, s csak kitaláltam ezt a rabló mesét. De ha belelőne egyet a kabátkámba - veszi le a lajbiját az öreg -, akkor mindjárt más lenne a helyzet.
A rabló fogja magát, és lő egyet, a golyó azonban épp hogy csak horzsolja a ruhát.
- Nem lesz ez így jó! - csóválja a fejét Áron. - Nézze csak meg az úr! Ez csak egy karcolás! Az asszony ezt nem veszi komolyan. Ide a közepébe lőjön!
A rabló erre kilukasztja a mentét a háta közepénél.
- Így már jobb! - lelkendezik Áron bácsi. - Hanem fiam, hogy biztosra menjünk, lőjön még egyet, ezúttal ide előre jobb felől. Ez biztos meggyőzi az én Sárámat arról, milyen nagy veszélyben forogtam.
- Lőnék én szívesen - vakargatja a fejét az útonálló -, de az az igazság, hogy elfogyott a töltényem!
- Úgy es jó - kapja magára a lajbit Áron bácsi. - Akkor a viszontlátásra rabló úr!

9
Átlag: 9 (1 szavazat)

Kiabál a székely legény az apjának:
- Édesapám, fogtam egy medvét!
- Jól van, hozd ide!
- Nem tudom, mert nem enged el!

6
Átlag: 6 (1 szavazat)

Székely ember sapka nélkül áll a nagy hidegben az utcán. Arra jön a komája:
- Hallja, kend, mit áll itt hajadonfővel ebben a hidegben?
- A házban ráncba szedtem az asszonyt, de most kéne egy bátor ember, aki ki merné hozni a sapkámat.

6
Átlag: 6 (1 szavazat)

A székely embernek fia születik.
Szalad is végig a falun, újságolja mindenkinek és hív mindenkit jöjjenek nézzék meg.
Majd hozzá teszi, gyertek bátran a kaput meg csak rúgjátok be nyugodtan.
- minek berúgni a kaput-kérdik a falusiak-tán nincs rajta kilincs?
Dehogy nincs, de csak nem üres kézzel akartok jönni?

7
Átlag: 7 (1 szavazat)

Oldalak